От 13.03.2020г. киното преустановява работа съгласно заповед         РД-01-124/13.03.2020 на МЗ, до второ нареждане!
         
                        
Designed by Manol Varshev. Copyright to Eurosystem Ltd. ©