касата на киното отваря половин час преди първата прожекция

киното запазва правото си за промени в програмата      
Designed by Manol Varshev. Copyright to Eurosystem Ltd. ©